บทสวดมนต์

รวบรวม บทสวดมนต์ ของศาสนาพุทธ บทสวดคาถาบูชา บุคคลในอดีต คาถาบทสวดมนต์ชื่อดัง รวบรวมเพื่อการ สวดเคารพบูชา เป็นสิริมงคลกับชีวิต ติดตามได้ที่นี่ 108topic.com

คาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

คาถานี้ตกทอดมาจากลังกา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯค้นพบ ผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเอง 108Topic.com