นิทานอีสป เรื่อง หัวขโมยกับสุนัขเฝ้าบ้าน

หัวขโมยกับสุนัขเฝ้าบ้าน

กลางดึกคืนหนึ่ง หัวขโมยแอบปีนรั้วบ้านของเศรษฐี เขาวางแผนมาเป็นอย่างดีที่จะได้ของมีค่ากลับไป เขาจึงเอากระดูกและชิ้นเนื้อติดมาด้วย เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากสุนัขเฝ้าบ้าน แต่พอเขาโยนเนื้อให้มัน มันกลับไม่สนใจ แล้วพูดว่า “ท่านคิดผิดแล้ว เนื้อก้อนนี้ไม่สามารถปิดปากข้าได้ เรื่องอะไรข้าจะปล่อยให้ท่านมาขโมยของจากเจ้านายที่ข้ารักไป แล้วเจ้านายของข้าต้องมาเดือดร้อนด้วยล่ะ”

:: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ::

คนดีย่อมมีความซื่อสัตย์และความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

:: พุทธภาษิต ::

นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ, กตญฺญูกตเวทิตา,
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี