เงินอุดหนุนบุตร

เงินอุดหนุนบุตร มีนาคม 64 เข้าแล้ววันนี้ (วันนี้ 10 มี.ค. 64)

เงินอุดหนุนบุตร มีนาคม 64

เงินอุดหนุนบุตรเข้าแล้วนะครับ สำหรับโครงการเงินอุดหนุนบุตรเด็กแรกเกิดประจำเดือน มีนาคม 2564 นี้จำนวน 600 บาท

รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนบุตร

เป็นโครงการที่รัฐบาลช่วยเหลือครอบครัวผู้ปกครองที่มีเด็กแรกเกิด จนถึงอายุไม่เกิน 6 ปี นะครับ เป็นโครงการระยะยาว ที่จะช่วยรายเดือน เดือนหล่ะ 600 บาท

คุณสมบัติผู้ได้รับเงินอุดหนุน

 • ผู้ปกครองของเด็กจะต้องมีสัญชาติไทยคนใดคนหนึ่ง
 • เด็กต้องมีสัญชาติไทย
 • เด็กต้องเป็นเด็กแรกเกิด-อายุ 6 ปี
 • เด็กต้องเกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
 • ตัวเด็กต้องไม่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์รัฐ หรือ เอกชน
 • ตัวเด็กอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย โดยที่เด็กอาศัยอยู่อาจจะไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้ เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

และคุณสมบัติผู้ปกครองจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีรายรับเกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปีนะครับจะเป็นโครงการที่ออกมาช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยเท่านั้น

สถานที่รับลงทะเบียน

 • กรุงเทพมหานคร ที่สำนักงานเขต
 • เมืองพัทยา ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

เอกสารการประกอบรับลงทะเบียน

 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง และสูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง
 • แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) : สามารถดาวน์โหลดได้ที่ csg.dcy.go.th
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) : สามารถดาวน์โหลดได้ที่ csg.dcy.go.th
 • สมุดบันทึกสุขภาพแม่ และ เด็ก
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ หรือ หลักฐานรายรับที่ลงนามโดยนายจ้าง
 • สำเนายืนยันตัวตนเช่น บัตรประจำตำแหน่ง, เอกสารแสดงสถานะของผู้รับรองคนที่ 1 และ คนที่ 2, บัตรข้าราชการ

ธนาคารที่รองรับ

บัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับแนบเอกสารเพื่อยื่นลงทะเบียนในโครงการ ประเภทบัญชีเงินฝากจะต้องเป็น ออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เผื่อเรียก กระแสรายวัน เท่านั้น โดยมีทั้งหมด 3 ธนาคาร ดังนี้

1. ธนาคารกรุงไทย (บัญชีออมทรัพย์)
2. ธนาคารออมสิน (บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก)
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์)

ดูหัวข้อโปรเจ็คเงินอุดหนุนบุตรทั้งหมด ที่นี่ครับ เงินอุดหนุนบุตร

การเงิน

ม33เรารักกัน โครงการใหม่เช็คสิทธิพร้อมวิธีสมัคร

ข้อมูลโครงการ ม33เรารักกัน มีรายละเอียด คุณสมบัติ ไทมไลน์ขั้นตอนการสมัคร การทบทวนสิทธ์ และระยะเวลาการได้เงิน ม33เรารักกัน ทั้งหมดในบทความนี้

ม33เรารักกัน โครงการใหม่เช็คสิทธิพร้อมวิธีสมัคร

ข้อมูลโครงการ ม33เรารักกัน มีรายละเอียด คุณสมบัติ ไทมไลน์ขั้นตอนการสมัคร การทบทวนสิทธ์ และระยะเวลาการได้เงิน ม33เรารักกัน ทั้งหมดในบทความนี้

Apple แก้ไขแล้ว ปัญหา Macbook Bigsur 11.2.2

Apple ปล่อยแตช์แก้ไขปัญหา USB-C Hub ต่ออแดปเตอร์แล้วพัง ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ แก้ไขในเวอร์ชั่น Bigsur 11.2.2

นิทานอีสป พร้อมภาพประกอบ เรื่อง ไก่ได้พลอย

นิทานอีสป รวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ เรื่อง ไก่ได้พลอย ติดตามนิทานสนุกๆ พร้อมแง่คิด คติสอนใจ นิทานก่อนนอนสนุกๆ ได้ที่นี่เว็บไซต์ 108topic.com