108Topic

เว็บไซต์ 108Topic รวมเรื่องราว สาระดีๆ ความรู้ 108

ประวัติ หลวงปู่บุญ พระพุทธวิถีนายก (บุญ ขนฺธโชติ)

หลวงปู่ บุญชาตะวันที่ 3 กรกฎาคม พุทธศักราช 2391 แห่งแผ่นดิน รัชกาลที่ 3 ผู้ปลุกเสก พระผงยาวาสนาจินดามณี พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ

วัด อารามหลวง ชั้นเอก “วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร”

วัดนี้ รัชกาลที่ ๑ แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี โปรดเกล้าให้สถาปนาขึ้น แต่ทรงสร้างค้างไว้แต่เพียงรากพระวิหาร ถึงรัชกาลที่ ๓ ทรงสร้างใหม่ทั้งอาราม ในรัชกาลที่ ๕

ประวัติ หลวงพ่อคูณ พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ)

พระเทพวิทยาคม นามเดิม คูณ ฉัตร์พลกรัง หรือที่ หลวงพ่อคูณ เป็นพระเกจิอาจารย์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 และอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่

คาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

คาถานี้ตกทอดมาจากลังกา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯค้นพบ ผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเอง 108Topic.com

ประเพณีไทย ภาคเหนือ จังหวัด เชียงใหม่ “ยี่เป็ง”

ประเพณีไทย ภาคเหนือ จังหวัด เชียงใหม่ “ยี่เป็ง” การจุดประทีปโคมมีความเชื่อว่า สะเดาะเคราะห์ให้เกิดความเป็นมงคลแก่ชีวิต 108Topic.com

ประเพณีไทย ภาคเหนือ จังหวัด กำแพงเพชร “ทอดผ้าป่าแถว”

เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะได้ถวายเครื่องนุ่งห่มและไทยธรรม เครื่องบูชาพระสงฆ์ก่อนพิธีลอยกระทง ประเพณีไทย ภาคเหนือ จังหวัด กำแพงเพชร ทอดผ้าป่าแถว

นิทานอีสป เรื่อง แมวกับไก่

รวม นิทานอีสป นิทานอีสป เรื่อง แมวกับไก่ ติดตามนิทายสนุกๆ พร้อมแง่คิด คติสอนใจ นิทานก่อนนอนสนุกๆ ได้ที่นี่ 108topic.com