นิทานอีสป พร้อมภาพประกอบ เรื่อง ไก่ได้พลอย

ไก่ได้พลอย

นิทานอีสป รวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ เรื่อง ไก่ได้พลอย

ยามเช้าวันหนึ่ง ระหว่างที่บิดาไก่กำลังคุ้ยหาของกินบนลานดิน บิดาไก่ก็เขี่ยพบพลอยเม็ดสวยส่องประกายระยิบระยับ ก็เลยรำพึงรำพันขึ้นว่า ” นี่ถ้าหากช่างทองได้พลอยสวยเม็ดนี้ เขาคงดีใจมากแต่ว่าสำหรับเราแล้ว ข้าวเพียงแค่เม็ดเดียวยังมีค่ามากยิ่งกว่าพลอยเม็ดโตเสียอีก ”

ท้ายที่สุด บิดาไก่ก็เลิกพึงพอใจพลอยเม็ดนั้น หันไปก้มหน้าก้มตาคุ้ยหาของกินของตนเองถัดไป.

:: นิทานประเด็นนี้สอนให้ทราบว่า ::

อะไรบางอย่างมีค่าสำหรับบางบุคคล

:: พุทธภาษิต ::
ที่นาญฺญํ นิสฺ สาย ชีเวยฺย
ไม่ควรจะอาศัยคนอื่นๆเลี้ยงชีพ

สทตฺถปสุโต สิยา
ควรขวนขวายในจุดหมายของตัวเอง