หัวขโมยกับสุนัขเฝ้าบ้าน

นิทานอีสป เรื่อง หัวขโมยกับสุนัขเฝ้าบ้าน

กลางดึกคืนหนึ่ง หัวขโมยแอบปีนรั้วบ้านของเศรษฐี เขาวางแผนมาเป็นอย่างดีที่จะได้ของมีค่ากลับไป เขาจึงเอากระดูกและชิ้นเนื้อติดมาด้วย เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากสุนัขเฝ้าบ้าน แต่พอเขาโยนเนื้อให้มัน มันกลับไม่สนใจ แล้วพูดว่า “ท่านคิดผิดแล้ว เนื้อก้อนนี้ไม่สามารถปิดปากข้าได้ เรื่องอะไรข้าจะปล่อยให้ท่านมาขโมยของจากเจ้านายที่ข้ารักไป แล้วเจ้านายของข้าต้องมาเดือดร้อนด้วยล่ะ”

:: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ::

คนดีย่อมมีความซื่อสัตย์และความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

:: พุทธภาษิต ::

นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ, กตญฺญูกตเวทิตา,
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี

นิทานอีสป พร้อมภาพประกอบ เรื่อง ไก่ได้พลอย

นิทานอีสป รวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ เรื่อง ไก่ได้พลอย ติดตามนิทานสนุกๆ พร้อมแง่คิด คติสอนใจ นิทานก่อนนอนสนุกๆ ได้ที่นี่เว็บไซต์ 108topic.com

นิทานอีสป นิทานอีสป เรื่อง สุนัขจอมเกเร

นิทานอีสป นิทานอีสป เรื่อง สุนัขจอมเกเร ติดตามนิทายสนุกๆ พร้อมแง่คิด คติสอนใจ นิทานก่อนนอนสนุกๆ ได้ที่นี่เว็บไซต์ 108topic.com

นิทาน ก่อนนอน เรื่อง คนหวงวิชา

รวม นิทาน ก่อนนอน นิทาน ก่อนนอน เรื่อง คนหวงวิชา ติดตามนิทายสนุกๆ พร้อมแง่คิด คติสอนใจ นิทานก่อนนอนสนุกๆ ได้ที่นี่ 108topic.com